นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Ballroom A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Ballroom A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

แหล่งที่มา :  กรมศุลกากร