นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือเข้า และบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (e-Manifest) ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry" ในวันที่ 4 มีนาคม 2557

 

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือเข้า และบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (e-Manifest) ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry"

ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ฮอลส์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค