นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

แหล่งที่มา :  กรมศุลกากร