นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา :  กรมศุลกากร