แสดง # 
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลหนังสือรับรองการยกเว้นอากรตามมาตรา 12 ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บนใบขนสินค้าขาเข้า 14 พฤศจิกายน 2557
เอกสาร Presentation การสัมมนา Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง 04 กันยายน 2557
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC" ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Ballroom A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 11 มิถุนายน 2557
เรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา การขับเคลื่อน National Single Window รองรับ AEC 02 มิถุนายน 2557
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานเรือเข้า และบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (e-Manifest) ผ่านระบบ NSW แบบ Single Entry" ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 19 มีนาคม 2557
นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 20 กันยายน 2556
กำหนดการสัมมนา Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 จังหวัดมุกดาหาร 24 สิงหาคม 2556
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "Thailand National Single Window และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรอง" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 24 สิงหาคม 2556
กำหนดเปิดอบรม หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรสำหรับประชาชน ปี 2556 06 สิงหาคม 2556
แจ้งเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01 มกราคม 2554