ที่ตั้งสำนักงาน

ส่วนเทคนิคธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - ห้อง EDI ชั้น 10

72 อาคาร CAT Tower ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

Maps

[googleMaps align="none" addr="https://maps.google.co.th/maps?q=Cat+Telecom+Public+Company+Limited+Bang+Rak+Bang+Rak+Bangkok&hl=en&ll=13.727702,100.515088&spn=0.001279,0.002642&sll=13.759002,100.556246&sspn=0.010233,0.021136&oq=Cat+Telecom+Public+Company&hq=Cat+Telecom+Public+Company+Limited&hnear=Bang+Rak,+Bangkok&t=m&z=19&iwloc=B" label="GOOLE_MAP_LABEL" width=400 height=400]